Rudolf Marty, który jest w zarządzie Also Holding od 1993 r., nie będzie już kandydował na kolejną kadencję ze względu na swój wiek – poinformowała grupa. Przez wiele lat kierował komitetem audytu.

Kandydatem do ścisłego kierownictwa grupy będzie natomiast Thomas Fürer, ekspert ds. fuzji i przejęć oraz podatków, a także specjalista ds. audytu. Ma wieloletnie doświadczenie międzynarodowe.

Od 2001 r. jest związany z ABB Asea Brown Broveri (firma działa w takich branżach jak automatyka, robotyka, energetyka), gdzie pełni funkcję Senior Vice President Head of Tax. Poprzednio był w EY.

Specjalista od kluczowych tematów

„Jesteśmy przekonani, że w Thomasie Fürerze znaleźliśmy osobowość, której dogłębna wiedza, zwłaszcza w dziedzinie audytu, będzie dla Also niezwykle cenna. Ponadto reprezentuje on dwa kluczowe tematy na naszej przyszłej ścieżce: transformację i cyfryzację” – komentuje Gustavo Möller-Hergt, CEO Also Holding.

Dywidenda wyższa o 15 proc.

O zmianach w zarządzie zdecydują akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia 18 marca br. Pod głosowanie pójdzie również propozycja dywidendy w kwocie 4,30 CHF na 1 akcję (+15 proc. w stosunku do 2021 r.).

Zrównoważony rozwój w statucie Also

Planowane są także zmiany w statucie założycielskim. Obejmują ustanowienie komitetu ds. zrównoważonego rozwoju/ESG, składającego się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, który będzie podlegał bezpośrednio radzie dyrektorów.