Od lipca br. resort finansów zamierza wprowadzić zmiany w JPK_V7M. Jak przekonuje, mają uprościć i ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Jednak stawia również nowe wymagania wobec przedsiębiorców. Projekt przygotowywany jest od kwietnia i w tym czasie przeszedł kilka korekt.

Bez oznaczeń MPP

Aktualnie projekt zakłada m.in. zniesienie obowiązku oznaczania MPP w ewidencji VAT. Ma to ułatwić rozliczenia. Z drugiej strony resort dochodzi do wniosku, że oznaczenie MPP nie jest potrzebne, po tym jak przedsiębiorcy musieli przez pół roku zajmować się tym tematem i ponieśli koszty dostosowania systemów księgowych do tego wymagania. Teraz trzeba będzie znowu dostosować schemę JPK do zmienionych oczekiwań fiskusa.

Faktury uproszczone z paragonów do 450 zł zostaną objęte zbiorczym raportowaniem zamiast, jak dotychczas, wykazywane pojedynczo.

Doprecyzowanie GTU

Nowelizacja doprecyzuje zakres transakcji objętych kodami GTU, w tym GTU_6 (dostawa urządzeń elektronicznych), w zakresie oznaczania folii stretch (z załącznika 15 ustawy o VAT, poz. 9) – „jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Oznaczeń GTU nie trzeba będzie natomiast stosować dla czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących („RO”) i dokumentem wewnętrznym („WEW”).

Korekta z terminem

Pojawi się wymaganie dotyczące wprowadzania korekt podatku należnego w związku z ulgą za złe długi – w ewidencji trzeba będzie podać termin płatności lub datę zapłaty. Ułatwi to kontrole skarbówce, dla przedsiębiorców oznacza dodatkowe zadania do wykonania. Ten obowiązek ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z projektem korekty podatku naliczonego będzie można ujmować w oparciu o dokument WEW. Od 1 stycznia br. zmienił się sposób rozliczania korekt in minus (art. 86 ust 19a ustawy o VAT). Nie jest potrzebne uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej.

Zmiana oznaczeń SW i EE

Ponadto m.in. kody SW (sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju) oraz EE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne) zostaną zmienione na WSTO_EE i EID i te zmiany trzeba będzie także uwzględnić w programach księgowych.