W II kw. 2016 r. przychody na światowym rynku przełączników Ethernet wzrosły o 3 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., do 5,97 mld dol. Stabilnie rosnąca sprzedaż jest związana z postępującą cyfrową transformacją firm oraz zapotrzebowaniem na infrastrukturę chmury prywatnej i publicznej.

Do lepszego wyniku przyczyniła się ponadto stabilizacja cen, zwłaszcza w przypadku modeli 10 Gb. W tym segmencie (urządzenia warstwy 2/3) wzrost obrotów wyniósł 3,2 proc., do 2,16 mld dol., a w przeliczeniu na porty +24,7 proc. Dużo szybciej rośnie popyt na modele 40 Gb (+33,2 proc. do 750,3 mln dol., a w przeliczeniu na porty +97,5 proc.).

Raport IDC podsumowuje również globalny rynek routerów, na którym II kw. 2016 r. zanotowano 3,67 mld dol. przychodów, co oznacza spadek o 2 proc. w ujęciu rok do roku. Zmniejszyła się sprzedaż do dużych dostawców usług (-3,6 proc.), ale więcej zamawiają przedsiębiorstwa (+3,4 proc.).

Liderem wśród producentów przełączników jest Cisco, natomiast Huawei awansowało na drugie miejsce (+44 proc.), wyprzedzając Hewlett Packard Enterprise, które zaliczyło wyraźny spadek obrotów (-34 proc.). Także na rynku routerów chiński koncern odnotował wzrost przychodów (+15,3 proc.) i ma obecnie 18,9 proc. udziału globalnie.  Numerem 1 jest Cisco (44,8 proc.).

Rynek przełączników sieciowych w II kw. 2016 r.

  Producent

Przychody w II kw. 2016 r.  (mln dol.)

Wzrost rok do roku

1

Cisco

3389

-2%

2

Huawei

  390

+44%

3

HPE

  360

-34%

 
Źródło: IDC