Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienił się zarząd w Grupie Clico. Trzech założycieli i właścicieli firmy tj. Tomasz Ryś, Janusz Jarosz oraz Roman Piekutowski, którzy dotychczas tworzyli zarząd spółki, ustąpiło z pełnionych funkcji i przeszło do rady nadzorczej, powołując nowy zarząd w składzie:

  • Grzegorz Rospond – prezes zarządu / CEO,
  • Agnieszka Siewiorek – dyrektor finansowy / CFO,
  • Mariusz Stawowski – dyrektor techniczny / CTO.

Weterani u steru spółki

Grzegorz Rospond jest związany z Clico od początku swojej kariery w branży, tj. od 2005 r. Od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a od 2016 r. także dyrektora zarządzającego Clico Europe.

„Z mojego punktu widzenia najwyższą wartością, którą zawsze wyznajemy we wszystkich obszarach działania jest długoterminowe podejście do współpracy i planowania, zaczynając od relacji firma – człowiek, pracownik. To przyświecało założycielom Clico od samego początku” – twierdzi nowy CEO.

Także Mariusz Stawowski jest od lat związany z Clico, a dokładniej od 2001 r.

„Sukces polskiej firmy, jaki osiągnęliśmy w wielu krajach Europy, wynika w dużej mierze z naszej strategii proaktywnego działania. Zrozumienie potrzeb klientów odbywa się przez model bliskiej współpracy działu technicznego z działem handlowym. Opiekę nad każdym producentem w ofercie Clico sprawuje para „Sales Product Manager” i „Technical Product Manager”, którzy łączą kompetencje biznesowe i techniczne” – komentuje CTO.

Agnieszka Siewiorek zajmuje się finansami Clico od 2004 r. Pełniła również funkcje zarządcze w spółkach grupy w Rumunii, Bułgarii, w regionie Adriatyku, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.

„Zamierzamy kontynuować strategię firmy, koncentrując się na trzech obszarach: bezpieczeństwie, sieciach i zarządzaniu.” – mówi CFO.