Krzysztof Olszewski obejmie funkcję dyrektora generalnego Komsa Polska. Dotychczasowa szefowa, Barbara Jacob, przechodzi do centrali firmy w Niemczech, gdzie będzie odpowiedzialna
za ekspansję na rynki innych krajów oraz za rozwój działalności międzynarodowej grupy.

Komsa w ostatnich miesiącach podkreśliła koncentrację na współpracy z partnerami. Zapowiada, że nowe kierownictwo zamierza kontynuować tę strategię.

Krzysztof Olszewski jest związany z Komsą w sumie od ponad 16 lat. Przez ostatnie 3 lata, od 2016 r., był członkiem zarządu spółki a następnie wiceprezesem. W Komsa był również od 1999 do 2012 r., pełniąc różne role związane głównie ze sprzedażą. Był m.in. dyrektorem sprzedaży do sektora komercyjnego.

Zanim przeszedł do zarządu Komsa Polska, Krzysztof Olszewski, był zastępcą dyrektora zarządzającego w Action Europe (2014 – 2016). Pracował również dla spółki Gerpol.

Barbara Jacob kierowała Komsa Polska od 2016 r., będąc także od 2015 r. wiceprezesem w Komsa AG. Wcześniej przez 16 lat pracowała w Vodafone. Zajmowała stanowiska kierownicze związane ze współpracą z klientami korporacyjnymi.

„Mając w zarządzie firmy Krzysztofa Olszewskiego, dyrektora generalnego, Pawła Gołębiowskiego, dyrektora finansowego i Krzysztofa Raczyńskiego, prokurenta, możemy oprzeć się na trzech bardzo doświadczonych menedżerach w ramach struktury firmy” – komentuje Barbara Jacob.