Zarząd Neonet SA opuścił wiceprezes Robert Urbański, dyrektor ds. finansów, strategii i rozwoju – wynika z wpisu do KRS. Spółka nie komentuje tej zmiany.

Robert Urbański przejął funkcję CFO Neonetu w lipcu 2015 r. Odpowiadał za finanse spółki również w latach 2007 – 2009. Od 2009 do 2015 r. był CFO Ultimate Fashion. Spędził 10 lat w Samsungu (1997 – 2007) jako menedżer odpowiedzialny za finanse i kontrolling.