Dyrektorem finansowym grupy AB został ponownie Grzegorz Ochędzan, który zrezygnował z funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu AB z dniem 7 marca br. Wcześniej kierował finansami grupy przez 9 lat.

Grzegorz Ochędzan odszedł z AB kilka miesięcy temu, z zamiarem objęcia nowej funkcji (nie ujawnił jakiej). 

"Skorygowałem swoje plany zawodowe" – wyjaśnia powrót do AB Grzegorz Ochędzan.

W marcu br. na stanowisku szefa finansów grupy zastąpił go Rafał Michalczuk, wybrany po trwającym przez wiele miesięcy procesie rekrutacyjnym. Teraz ustępuje miejsca nowemu CFO.

"Rafał Michalczuk jest bardzo dobrym fachowcem. Zanim jednak w pełni zdążył wdrożyć się w nowe obowiązki, pojawiła się ponowna możliwość pozyskania do grupy AB pana Grzegorza Ochędzana. Podjęliśmy decyzję o jej wykorzystaniu" – komentuje Andrzej Przybyło, prezes AB. Zarekomenduje radzie nadzorczej ponowne powołanie Grzegorza Ochędzana w skład zarządu.

Grzegorz Ochędzan ma 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Od 2008 r. odpowiadał za finanse grupy AB. Wcześniej piastował funkcję wiceprezesa zarządu i CFO ADe Line (właściciel marki Almi Decor). Pracował również m.in. w PKO BP, JTT Computer, Teta, sieci Ruch oraz w EnergiaPro (obecnie Tauron Dystrybucja).

Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.