Maciej Różycki został prezesem zarządu Sygnity. Dotychczasowy szef spółki Mariusz Jurak (objął to stanowisko zaledwie 2,5 miesiąca temu) został wiceprezesem. W zarządzie nadal zasiada Inga Jędrzejewska, odpowiadająca tak jak dotychczas za sprawy finansowe.

Nowego szefa powołała nowa rada nadzorcza Sygnity, która w związku z zakupem za blisko 200 mln zł większości akcji spółki przez TSS Europe rozpoczęła działalność.

Maciej Różycki pełni funkcję portfolio managera w TSS Europe, gdzie od 2020 r. odpowiada za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji i integrację przejętych spółek z grupą. W lutym 2021 r. wszedł do rady nadzorczej Simple, spółki również przejętej przez TSS.

Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 Maciej Różycki był dyrektorem inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm – polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację i wyjście z inwestycji.

Wcześniej w latach 2011-2015 jako manager inwestycyjny w Warsaw Equity Group odpowiadał za realizację transakcji i nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi funduszu. W poprzednich latach jako analityk inwestycyjny w Trigon Domu Maklerskim pracował dla spółek z branży TMT.

Nowy prezes Sygnity jest absolwentem finansów i bankowości na warszawskiej SGH. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ”tajne”.