Rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa zarządu MedApp Mateusza Kierepkę. Pozostanie dyrektorem ds. IT, odpowiadając za technologie budowane przez spółkę.

Prezesem MedaApp został Krzysztof Mędrala, który przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze i zarządcze w firmach finansowych. Ostatnio był m.in. prezesem Origin – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej pełnił m.in. funkcje wiceprezesa Euro Banku, dyrektora zarządzającego Alfa Bankiem w Kijowie, wiceprezesa TUE Europa, country managera Getin Holding w Rumunii, wiceprezesa Money Makers TFI (obecnie Alior TFI). Jest absolwentem zarządzania i marketingu na AGH w Krakowie,studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość i finanse w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów zarządania personelem na AGH.

 Krzysztof Mędrala skoncentruje się m.in. na szybszej komercjalizacji stworzonego przez spółkę systemu telemedycznego.

W mijającym roku doszło do zmian w zarządzie MedApp. W maju ze stanowiska wiceprezesa zrezygnował Robert Trzos,
do zarządu wszedł Rafał Ligęziński, który odpowiada za sprzedaż i komercjalizację produktów. W czerwcu br. ze stanowiska wiceprezesa odszedł Tomasz Kuciel.

Trzy kwartały 2019 r. MedApp zamknął stratą netto w wysokości 1,35 mln zł. W analogicznym okresie ub.r. strata wyniosła 3,92 mln zł.