Microsoft oferuje nową bezpłatną usługę, która ma na celu pomoc w identyfikacji wysokiej jakości podróbek jego produktów. Sprzedawcy, dystrybutorzy oraz producenci systemów komputerowych mogą sprawdzać legalność nabywanych produktów Microsoft. Wystarczy wysłać jeden egzemplarz pochodzący 'podejrzanej’ z partii produktów do Microsoftu. Zespół Identyfikacji Produktu Microsoft zweryfikuje i odpowie w ciągu trzech dni, czy podejrzenie jest uzasadnione.
W przypadku stwierdzenia, że nadesłany egzemplarz oprogramowania jest wysokiej jakości podróbką, Microsoft odeśle nadawcy produkt autentyczny. Decyzja o dokonaniu wymiany zależeć będzie wyłącznie od oceny dokonanej przez specjalistów Microsoft. Wymiana obejmie tylko jeden egzemplarz dla danej instytucji – bez względu na to, ile kopii nielegalnego oprogramowania dostarczyła. Usługa nie obejmuje produktów, co do których nie ma praktycznie żadnych wątpliwości, że nie są oryginalne (np. nagrane płyty CD-R).
W celu identyfikacji podejrzanego produktu należy go przesłać na adres: Zespół Identyfikacji Produktu Microsoft, 01-680 Warszawa 14, skr. pocz. 80. Pakiet musi zawierać nabyte oprogramowanie wraz ze wszystkimi elementami otrzymanymi w chwili zakupu (umowa licencyjna, certyfikat autentyczności, podręcznik użytkownika, nośnik, karta rejestracyjna, kopia faktury zakupu lub paragon z kasy fiskalnej). Dodatkowym elementem, który powinien być dołączony do przesyłki jest formularz zgłoszeniowy osoby poddającej produkt ekspertyzie. Szczegółowe zasady korzystania z usługi oraz wzór formularza dostępne są w Internecie pod adresem www.microsoft.com/poland/licencje/pid.htm.