Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem przesuwającym o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br., termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. – poinformował resort.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników.

Termin zostanie wydłużony na złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, jak również na wpłatę podatku należnego, wykazanego w zeznaniu (albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT).

W tym roku ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):
31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

W ubiegłym roku terminy były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19.