Chodzi o umowę na „Zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów „Szyna Usług” oraz „System Administracji” w „Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1). System miał być gotowy w lipcu br. Nie wiadomo, czy ruszy w terminie.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które zleciło realizację projektu, twierdzi, że dotychczasowa współpraca z Unizeto nie gwarantowała pomyślnego zakończenia prac, mimo wszechstronnej pomocy oferowanej spółce. Zapewnia, że przystąpiło do procesu wyboru nowego wykonawcy – do negocjacji zaproszono wiodące firmy IT i zakończono etap oceny ofert. Według „Dziennika Gazety Prawnej” zainteresowanie zgłosiło tylko jedno konsorcjum – CompuGroup Medical Polska i HP. Oczekuje jednak 9 razy więcej (89,2 mln zł) niż wynosi budżet projektu (10 mln zł).

Unizeto Technologies informuje, że odstąpiło od umowy w dniu 7.11.2014 r. z przyczyn, które nie leżą po stronie spółki. Precyzuje, że przez rok projekt realizowano bez jej udziału, a w tym czasie zastosowano niewłaściwą technologię. Wskazuje m.in. także na zawiłe procedury przetargowe. Unizeto zostało wyłonione w drugim postępowaniu, które przeciągało się z powodu odwołań. Twierdzi, że CSIOZ usiłował obarczyć spółkę rolą generalnego wykonawcy (którego wcześniej nie wyłoniono wbrew ekspertyzie), mimo że umowa tego nie przewidywała, ale CSIOZ nie godził się na zmiany w kontraktach i harmonogramach. Jednocześnie spółka deklaruje gotowość dalszej współpracy z CSIOZ i nowym integratorem.

Projekt P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Powinna ona umożliwić organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, aptekom, lekarzom) i obywatelom gromadzenie, analizę oraz udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.