Przychody na rynku IT w sektorze ochrony zdrowia będą zwiększać się średnio o 15,8 proc. rocznie do 2024 r. – prognozuje MarketsandMarkets. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost światowych wydatków w ciągu 5 lat – z 187,6 mld dol. w 2019 r. do 390,7 mld dol. w 2024 r.

Dane obejmują inwestycje w szereg systemów informatycznych używanych w opiece medycznej (jak systemy e-dokumentacji EHR, systemy do zarządzania danymi w radiologii – RIS, systemy do archiwizacji obrazów i komunikacji – PACS i in.), telezdrowie, analitykę, zarządzanie zdrowiem ludności, zarządzanie łańcuchem dostaw, CRM, wykrywanie oszustw, zarządzanie roszczeniami.

Coraz większy popyt na rozwiązania i usługi informatyczne związane z opieką zdrowotną wynika działań rządowych podejmowanych w tym sektorze, rosnącego wykorzystania dużych zbiorów danych, wysokich zwrotów z inwestycji w IT w opiece zdrowotnej oraz potrzeby ograniczenia jej coraz wyższych kosztów.

Duże inwestycje będą związane z poprawą bezpieczeństwa i opieki nad pacjentem, rygorystycznymi przepisami i potrzebą budowy zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej.

Co ciekawe, szacuje się, że duży wzrost czeka rynek analityki, która ma wykrywać oszustwa płatników systemów opieki zdrowotnej. Według firma badawczej nakłady w tym segmencie wymusza rosnąca liczba tego rodzaju nieprawidłowości.