Wartość rynkowa Acronisa po pozyskaniu nowych środków finansowych jest wycenia na miliard dolarów. Obecnie firma posiada 1400 pracowników w 18 krajach.  Nowe środki pozwolą na powiększenie zatrudnienia zespołu inżynierów w Singapurze, Bułgarii oraz USA (stan Arizona).  Ponadto firma planuje budowę nowych centrów danych i dalszy rozwój poprzez przejęcia firm działających na rynku cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Producent zamierza zacieśnić współpracę w Ameryce Północnej z Acronis SCS, niezależnym sprzedawcą i dystrybutorem oprogramowania dla sektora publicznego.

 Acronis został założony w Singapurze w 2003 r.. Produkty do ochrony cybernetycznej tej firmu są dostępne za pośrednictwem 50 000 partnerów i usługodawców w ponad 150 krajach.