Wszystkim zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty korupcyjne: wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych oraz udzielania pomocy w przyjęciu tych korzyści – poinformowała Prokuratura Krajowa. Wśród zatrzymanych jest prezes Wasko Wojciech W., była wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycja Z., jeden z byłych pracowników ARP pełniący funkcję kierowniczą, wiceprezes grupy Nowy Styl, Jerzy K. oraz dwie inne osoby. 

Dodatkowo była wiceprezes ARP ma zarzut przekroczenia uprawnień. Jedna z osób jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy (prokuratura nie podaje, o kogo chodzi).

Według Prokuratury Krajowej śledztwo dotyczy korupcji i 'bezprawnego załatwiania spraw’ w zamian za korzyści majątkowe lub osobiste w Agencji Rozwoju Przemysłu. 'Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 230a § 1 kodeksu karnego – tzw. przestępstwo pośrednictwa i płatnej protekcji.’ – informuje PK. Zostało wszczęte przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prowadzi je natomiast rzeszowska delegatura CBA. Biuro podaje, że sprawa dotyczy lat 2014 – 2015.

Obecnie trwają czynności procesowe. Po ich zakończeniu prokuratura ma zdecydować, jakie środki zapobiegawcze zostaną zastosowane wobec podejrzanych.

Zarząd Wasko wydał komunikat, w którym zapewnia, że zatrzymanie prezesa 'nie wywiera wpływu na bieżącą działalność spółki’. 

W 2015 r. Wasko wypracowało 450,9 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 372,5 mln zł w 2014 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł prawie dwukrotnie, do 25,2 mln zł z 12,7 mln zł.