Rynek zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) będzie rosnąć w jednocyfrowej skali w najbliższych latach – wynika z prognozy MarketsandMarkets. Mianowicie eksperci spodziewają się, że wydatki pójdą w górę globalnie z 22,9 mld dol. w 2024 r. do 34,3 mld dol. do 2029 r., tzn. średnio o 8,4 proc. co roku.

Na wyższe zapotrzebowanie ich zdaniem wpłynie przede wszystkim rosnąca liczba cyberzagrożeń i naruszeń danych, popularność usług chmurowych, rygorystyczne wymagania dotyczące zgodności z przepisami oraz praca zdalna. Wszystko to w ocenie ekspertów wymaga systemów IAM do zabezpieczania i zarządzania dostępem na różnych platformach i w różnych lokalizacjach.

Istotnym czynnikiem jest ponadto transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, która zwiększa złożoność środowisk sieciowych i wymaga zaawansowanego zarządzania dostępem.

Natomiast integracja IAM z nowymi technologiami, takimi jak blockchain i IoT, otwiera nowe możliwości dla zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa.

Ponadto gwałtowny wzrost popytu na przyjazne dla użytkownika i skalowalne rozwiązania IAM ze strony MŚP stwarza spore szanse zwiększenia sprzedaży w tym sektorze – twierdzi MarketsandMarkets.

Przewiduje się, że segment systemów IAM dla konsumentów będzie rósł w najszybciej do 2028 r. Ma przyczynić się do tego coraz większa świadomość użytkowników co do potrzeby ochrony danych, wzrost liczby transakcji i usług online (które wymagają weryfikacji tożsamości klientów), a także presja regulatorów.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na solidne narzędzia do weryfikacji tożsamości i zarządzania w różnych branżach, w prognozie założono, że w najbliższych latach wydatki na rozwiązania IAM będą większe niż na usługi z nimi związane.