Rynek zarządzanych usług sieciowych (zarządzanie LAN, WAN, Wi-Fi, VPN, ochroną i monitorowaniem sieci) do 2025 r. będzie powoli rósł w jednocyfrowym tempie – średnio 6,3 proc. co roku do 2025 r., co oznacza zwiększenie wydatków na ten cel globalnie z 52,7 mld dol. w 2020 r. do 71,6 mld dol. 2025 r. – według MarketsandMarkets.

Wśród głównych czynników wzrostu wymieniono potrzebę obniżenia nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych (OPEX), rosnący trend transformacji cyfrowej oraz nowe połączenia wymagające coraz większej złożoności środowiska IT.

Ponadto wpływ na przyszłość tego rynku będą miały nowe możliwości dla dostawców zarządzanych usług sieciowych. Wskazano tutaj gwałtowny wzrost ruchu IP, szanse na dostarczenie usługi o wartości dodanej i uzyskanie statusu partnera biznesowego oraz wzrost popytu ze strony MŚP.

 

WAN z największymi obrotami

Największe przychody na rynku w najbliższych latach według prognozy będą generować zarządzane usługi WAN.  

Ponieważ sieć WAN łączy każdą część organizacji, zadaniem o kluczowym znaczeniu jest utrzymanie maksymalnej wydajności sieci, co wymaga czasu, wysiłku i koncentracji. Dlatego przedsiębiorstwa zlecają usługi w tym zakresie – wyjaśniają analitycy.

Wśród zalet zarządzanych usług WAN wymieniono ułatwienie współpracy z partnerami i dostawcami, przyspieszenie dostarczania produktów, zapewnianie klientom lepszych doświadczeń dzięki połączeniu ich z pracownikami i systemami samoobsługowymi.

Zarządzane rozwiązanie SD-WAN umożliwia dostarczanie kompleksowej usługi SD-WAN, która obejmuje zaawansowane funkcje łączności i bezpieczeństwa. 

Opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze z najszybszym wzrostem

W najbliższym 5-leciu na rynku zarządzanych usług sieciowych według branż sektor opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych odnotuje najwyższy wzrost.

Tę prognozę wyjaśniono tym, że jednostki opieki zdrowotnej zainwestowały znaczne środki w technologie takie jak chmura, mobilność i internet rzeczy, aby zapewnić lepszą jakość opieki i zmniejszyć koszty. Jak zauważono segment ten zawsze znajduje się pod ogromną presją, gdy wyzwania związane z przepisami, ograniczeniem kosztów, problemami z kadrą i kompetencjami, zgodnością, cyberbezpieczeństwem rywalizują o zasoby i fundusze.
 
Największym rynkiem do 2025 r. będzie Ameryka Północna.