Rynek zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwach (Enterprise Mobility Management) będzie rósł w szybkim tempie blisko 24 proc. rocznie i osiągnie wartość 69,12 mld dol. w 2030 r. – prognozuje Grand View Research.

Tak dynamiczny rozwój przypisuje się rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych oraz zdalnym i hybrydowym modelom pracy wprowadzonym w czasie pandemii. Rozwiązania do zarządzania mobilnością w firmach umożliwiają zdalną aktualizację sprzętu pracowników, kontrolę nad nim, usuwanie danych.

Dlaczego przedsiębiorstwa inwestują

Większość firm będących użytkownikami końcowymi urządzeń mobilnych wdraża rozwiązania EMM w celu ochrony krytycznych danych, tworząc duże możliwości dla rynku – twierdzą analitycy.

Ponadto istotne są korzyści dla pracowników dzięki EMM, takie jak zdalny dostęp do zasobów przedsiębiorstwa, bezpieczna przeglądarka internetowa, ochrona przed zagrożeniami, zarządzanie treścią, udostępnianie urządzeń mobilnych i edycja dokumentów.

MŚP też będą inwestować

Według prognozy wydatki MŚP na EMM zwiększą się w latach 2023-2030 podobnie jak na całym rynku, przeciętnie o 24,5 proc. co roku (CAGR). Rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego i dostępność tanich rozwiązań EMM skłaniają mniejszych przedsiębiorców do zwiększenia inwestycji.

Handel potrzebuje EMM

Jeśli chodzi branże, to spory wzrost nakładów na EMM spodziewany jest w handlu detalicznym (28 proc. rocznie). Sprzedawcy używają urządzeń mobilnych takich jak terminale i POS-y. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność danych, inwestują w rozwiązania bezpieczeństwa cybernetycznego, tworząc solidne możliwości dla rynku EMM w retailu – twierdzi Grand View Research.

Wydatki na najważniejsze usługi będą rosły w podobnej (dużej) skali

Oczekuje się, że segment usług odnotuje średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 24,7 proc. w latach 2023-2030. Koncentracja firm na dostosowywaniu rozwiązań EMM do ich potrzeb i optymalizacja kosztów napędza rosnące wydatki na usługi.

Przychody z Mobile Identity Management (MIM) będą rosły co roku (CAGR) przeciętnie o 26,6 proc. MIM umożliwia bezpieczny dostęp do treści cyfrowych, bezpieczeństwo i prywatność danych.

Z kolei wydatki na usługi profesjonalne powinny zwiększać się średnio (CAGR) o 25,2 proc. rocznie w latach 2023-2030. Usługi profesjonalne obejmują wdrożenie rozwiązania EMM, łączenie firmowych urządzeń mobilnych z platformami chmurowymi, zarządzanie pracownikami mobilnymi, danymi i bezpieczeństwem.

Natomiast segment wsparcia i utrzymania wzrośnie przeciętnie o 27 proc. rocznie od 2023 do 2030 r. Usługi takie pomagają poprawić wydajność EMM i dostarczają aktualizacje.

Chmura też zyska

Oczekuje się, że segment oparty na cloud computingu będzie rósł w rocznym tempie 25,2 proc. do 2030 r. Znaczący wzrost można przypisać łatwemu wdrażaniu chmurowych rozwiązań EMM opartych na chmurze, niskim inwestycjom w infrastrukturę fizyczną i ulepszonemu zarządzaniu zdalnemu.