Zarządca przymusowy zastąpił zarządcę tymczasowego. Ustanawiając go sąd zmienił sposób zabezpieczenia majątku Hawe. Spółka 31 grudnia złożyła wniosek o upadłość układową. Jest to konsekwencja złożenia wniosku o upadłość przez Hawe Telekom, co z kolei spowodowało rozwiązanie umowy ramowej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia obu spółek. Agencja Rozwoju Przemysłu domaga się od Hawe Telekom spłaty 80 mln zł wraz z odsetkami, a Alior Bank 15 mln zł z tytułu poręczenia.

W ramach układu Hawe proponuje m.in. spłatę 100 proc. wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, w 60 równych ratach miesięcznych.

Hawe poinformowało kilka dni temu, że jej spółka zależna Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe zakończyła fazę budowy w ramach projektu sieci szerokopasmowej w woj. podkarpackim. Kontrakt zawarto we wrześniu 2013 r.