Na nową kadencję zostali wybrani dotychczasowi członkowie zarządu, od lat związani z Wasko. Pełnią funkcje wiceprezesów. Są to Andrzej Rymuza, Paweł Kuch i Tomasz Macalik.

Andrzej Rymuza jest wiceprezesem Wasko od 2006 r., pełni także funkcję zastępcy dyrektora generalnego. Przed przejściem do gliwickiej spółki był dyrektorem handlowym w EMC (2000 – 2006), a wcześniej inżynierem systemowym baz danych i dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za rynek telekomunikacyjny w Sun Microsystems (1995 – 2000).

Paweł Kuch został wiceprezesem Wasko od 2003 r., a od 2005 r. jest także zastępcą dyrektora generalnego spółki. W 2014 r. został prezesem Centralnego Ośrodka Automatyki Górnictwa, spółki zależnej Wasko. Z firmą jest związany od 1992 r.

Tomasz Macalik do zarządu wszedł w 2013 r. Ze spółką jest związany od 2002 r. Tomasz Macalik jest prawnikiem. Specjalizuje się m.in. w nadzorze i doradztwie prawnym związanym z usługami IT, w fuzjach, przejęciach, restrukturyzacji.

W maju prezes Wasko, Wojciech W., został tymczasowo aresztowany na 60 dni w związku z zarzutami korupcji. Zarząd w oświadczeniu wyraził przekonanie, że zarzuty są nieuzasadnione. Zapewnił, że wszystkie projekty, kontrakty i usługi na rynku publicznym były i są realizowane były zgodnie z prawem, a postępowanie nie wpływa na bieżącą działalność spółki. Wojciech W. pozostaje głównym udziałowcem spółki.