Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów zatrudnionych w branży IT w 2016 r. wynosi 6625 zł brutto miesięcznie – według raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT w 2016 r. Połowa z nich otrzymuje miesięcznie od 5150 do 8070 zł płacy zasadniczej. Specjaliści na stanowiskach eksperckich zarabiają od 9500 do 13250 zł.

Najwyższe płace (mediana) otrzymują specjaliści zatrudnieni na kontraktach – 9000 zł miesięcznie. Fachowcy wynagradzani na podstawie umowy o dzieło otrzymują przeciętnie 4448 zł, a w przypadku umowy zlecenia – 3303 zł.

Biorąc pod uwagę sumę wynagrodzenia podstawowego, stałych miesięcznych i rocznych składników oraz średnio miesięcznego wynagrodzenia zmiennego mediana płacy specjalistów IT w br. wynosi 6873 zł. W przypadku starszych specjalistów i ekspertów mediany płac całkowitych wynoszą odpowiednio 8614 oraz 12125 zł. Połowa ekspertów zarabia od 10005 do 14000 zł.

Z badania wynika, że lepiej można zarobić w największych firmach oraz w przedsiębiorstwach o dużych przychodach. Średnia całkowitego wynagrodzenia specjalistów w firmach zatrudniających powyżej 1 tys. osób oraz o obrotach przekraczających 200 mln zł wynosi odpowiednio 7150 zł oraz 7113 zł miesięcznie. Co ciekawe, na drugim miejscu w rankingu są firmy zatrudniające do 100 osób (6900 zł), w których płacą lepiej niż w średnich organizacjach (od 101 do 1000 osób) – 6515 zł.

Wyższe stawki są oferowane w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym (połowa specjalistów otrzymuje w nich od 6386 do 9345 zł miesięcznie) niż polskim (odpowiednio od 4929 do 7500 zł). 

Jeśli chodzi o specjalizacje, to najwyższe wynagrodzenia (mediana) – 8800 zł miesięcznie – otrzymują administratorzy baz danych. Następni w kolejności są administratorzy sieci LAN/AN (7605 zł) oraz projektanci systemowi (7500 zł). Natomiast na dole tabeli płac są serwisanci sprzętu komputerowego (4742 zł) i inżynierowie wsparcia technicznego/specjaliści help-desk (4580 zł).