Wzrosły zarobki w większości zarządów największych dystrybutorów i integratorów – wynika z danych za miniony rok finansowy. Również płace szefów spółek poszły w górę.

Janusz Filipiak jak zwykle numerem 1

Rekordzistą na liście płac liderów spółek z branży, jest od lat prezes i założyciel Comarchu, Janusz Filipiak. W 2019 r. jego wynagrodzenie wyniosło łącznie blisko 15 mln zł brutto, czyli ponad 2,6 mln zł więcej niż w 2018 r. W tym prawie 9 mln zł gaży pochodziło z Comarch SA, a reszta ze spółek zależnych i stowarzyszonych.

Wynagrodzenia zarządu Comarch SA wyniosły łącznie 23,9 mln zł w 2019 r., a jednostki zależne i stowarzyszone wypłaciły w sumie menedżerom 7,64 mln zł. To również więcej niż w 2018 r., gdy było to odpowiednio 20,4 mln zł oraz 7,19 mln zł.

W 7-osobowym kierownictwie jeszcze 2 osoby oprócz Janusza Filipiaka otrzymały wynagrodzenia wyższe niż 1 mln zł w ub.r.

2 mln zł Adama Górala

W największym polskim koncernie informatycznym – Asseco Poland – wynagrodzenie zarządu było blisko dwukrotnie niższe niż w Comarchu i wyniosło 12,3 mln zł, z tym że kwota ta została podzielona między 11 osób.

Prezes Adam Góral otrzymał 2 mln zł w 2019 r. w porównaniu do 1,9 mln zł w 2018 r. Jest to wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Asseco Poland SA. Dodatkowo za funkcje w spółkach grupy pobrał odpowiednio 0,1 mln zł oraz 0,2 mln zł.

Robert Tomaszewski, szef Compa, otrzymał 1,472 mln zł pensji na umowę o pracę oraz 0,8 mln zł premii. W 2018 r. było to odpowiednio 1,4 mln zł i 0,6 mln zł.

W ub.r. wzrosły stawki w Atende. Wynagrodzenie prezesa Romana Szweda przekroczyło 700 tys. zł, a 4 wiceprezesów – 600 tys. zł. W sumie zasadnicze i pozostałe płace zarządu grupy sięgnęły w sumie 3,4 mln zł, o blisko 0,7 mln zł więcej niż w 2018 r.

Ponad 700 tys. zł byłego szefa Sygnity

Prezes Sygnity Mariusz Nowak pobrał 723 tys. zł wynagrodzenia w roku 2018/2019, zakończonym 30 września 2019 r., a trzyosobowy zarząd w sumie 1,67 mln zł. Mariusz Nowak nie sprawował funkcji przez cały rok finansowy, w czerwcu 2019 r. został zawieszony w czynnościach. Od grudnia 2019 r. szefem Sygnity jest Bogdan Zborowski.

Zarząd Wasko zmieścił się w kwocie nieco ponad 1,7 mln zł w 2019 r. Prezes Wojciech Wajda, założyciel i główny akcjonariusz gliwickiej firmy, pobiera wyjątkowe skromne wynagrodzenie w porównaniu z innymi szefami dużych spółek informatycznych – nieco ponad 200 tys. zł w ub.r.

Wynagrodzenia prezesów zarządu giełdowych dystrybutorów i integratorów

PrezesSpółkaWynagrodzenie w roku 2019 (tys. zł brutto)Wynagrodzenie w roku 2018 (tys. zł brutto)
Janusz FilipiakComarch1497712354
Andrzej PrzybyłoAB2741*2163*
Adam GóralAsseco Poland21002100
Robert TomaszewskiComp14721403
Roman SzwedAtende750615
Wojciech BuczkowskiKomputronik738**235**
Mariusz NowakSygnity723***759***
Piotr BielińskiAction438428
Tadeusz KurekNTT System264204
Wojciech Wajda Wasko204115,6
Źródło: sprawozdania finansowe spółek, zestawienie: CRN Polska

*Wynagrodzenie za rok finansowy 2019/2020 (1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.) oraz 2018/2019 ((1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.)
**Wynagrodzenie za rok finansowy 2019/2020 (1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2020 r.) oraz 2018/2019 (1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.)
***Wynagrodzenie za rok finansowy 2018/2019 (1 października 2018 r. – 30 września 2019 r.) oraz 2017/2018 (1 października 2017 r. – 30 września 2018 r.)

Więcej dla prezesa AB

Wśród szefów spółek giełdowych dystrybutorów w ub.r. Andrzej Przybyło zarobił 2,7 mln zł, więcej o blisko 0,6 mln zł niż w roku 2018/2019. W sumie wynagrodzenia 4-osobowego zarządu AB wyniosły 7,33 mln zł w roku 2019/2020 w porównaniu z 5,77 mln zł w roku 2018/2019. Wszyscy członkowie zarządu zarobili ponad 1 mln zł.

Wynagrodzenie prezesa Wojciecha Buczkowskiego za miniony rok obrachunkowy 2019/2020, zakończony 31 marca br., wyniosło w Komputronik SA w sumie 450 tys. zł, a w spółkach zależnych i stowarzyszonych – 288 tys. zł. Rok wcześniej były to kwoty 120 tys. zł i 115 tys. zł.

1 mln zł mniej w Action

Zarząd Actionu otrzymał w sumie w 2019 r. 1,68 mln zł wobec 2,67 mln zł w 2018 r. Stawki obejmują również wynagrodzenia zarządów spółek zależnych. Płaca prezesa Piotra Bielińskiego w 2019 r. utrzymała się na podobnym poziomie (438 tys. zł) co w poprzednim roku. Więcej niż szef zarobił jednak wiceprezes Sławomir Harazin (583 tys. zł w 2019 r. wobec 640 tys. zł w 2018 r.).

22 tys. zł miesięcznie dla prezesa NTT

W NTT System cały zarząd miał 744 tys. zł wynagrodzenia w 2019 r. wobec 656 tys. zł w 2018 r. W przypadku wszystkich trzech członków władz spółki stawki te były podobne. Prezes Tadeusz Kurek otrzymał 264 tys. zł w całym roku, o 60 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

Mniejsze wynagrodzenia w Also

Co do znaczących dystrybutorów, którzy nie są notowani na GPW, to w Also Polska wynagrodzenia zarządu sięgnęły w sumie blisko 835 tys. zł w 2019 r. wobec 880,3 tys. zł w 2018 r. Kwoty te obejmują także wynagrodzenia z zysku.

Blisko dwukrotnie niższą stawkę otrzymuje zarząd Veracompu. Z kolei w polskim oddziale Tech Daty w roku zakończonym w styczniu 2019 r. płace zarządu były dwukrotnie niższe niż rok wcześniej.

Wynagrodzenia zarządów dystrybutorów spoza GPW

SpółkaWynagrodzenie w roku 2019 (tys. zł brutto)Wynagrodzenie w roku 2018 (tys. zł brutto)
Also Polska834,9880,3
Tech Data715*1695*
Veracomp441,7405
Źródło: sprawozdania finansowe spółek, zestawienie: CRN Polska

*Wynagrodzenia w roku zakończonym 31 stycznia 2019 r. oraz 31 stycznia 2018 r.

Jacek Papaj najlepiej opłacany w radach nadzorczych
W radach nadzorczych spółek z branży najwyższe wynagrodzenie otrzymał Jacek Papaj, przewodniczący rady nadzorczej Compa i wieloletni prezes spółki (do 2017 r.). Jego płaca w 2019 r. wyniosła 2,24 mln zł. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.