W roku 2018 wynagrodzenia zarządów największych dystrybutorów i integratorów notowanych na warszawskiej giełdzie były podobne jak rok wcześniej, w niektórych firmach zmniejszyły się – wynika z raportów finansowych spółek.

W firmach dystrybucyjnych najwięcej zarobili w sumie członkowie zarządu AB – 5,77 mln zł brutto w roku obrotowym 2018/2019 (zakończonym 30 czerwca br.) wobec 5,76 mln zł w poprzednim roku obrotowym. Zarobki wszystkich osób z zarządu dystrybutora przekroczyły 1 mln zł w roku 2018/2019.

W Action płace ograniczono do 2,7 mln zł w 2018 r. z 3,36 mln zł w 2017 r.

W zarządzie ABC Daty, której biznes w br. został przejęty w br. przez grupę Also, w 2018 r. łączne wynagrodzenia zarządu były natomiast wyższe niż w 2017 r. (8,7 mln zł wobec 3,8 mln zł).

W spółkach projektowych najwyższe kwoty wynagrodzeń w 2018 r. uzyskał zarząd Comarchu – blisko 20,4 mln zł wobec 22,66 mln zł w 2017 r.

W Asseco płace zarządu w 2018 r. utrzymały się na poziomie z 2017 r., tj. 12,9 mln zł.

Z kolei według raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku” zarobki menedżerów wszystkich spółek na GPW rosną od lat, choć ostatnio wolniej niż kiedyś – w 2018 r. zwiększyły się przeciętnie o 3,3 proc. wobec 2017 r. Mediana wyniosła 623 tys. zł.

Szef Comarchu na szczycie listy płac

Najlepiej zarabiającym prezesem zarządu spółki z sektora informatycznego, jak również wśród pozostałych szefów spółek giełdowych, jest szef Comarchu Janusz Filipiak. W 2018 r. jego wynagrodzenie wyniosło blisko 12,4 mln zł brutto – w tym blisko 6,6 mln zł zostało wypłacone przez Comarch SA, a 5,8 mln zł z jednostek zależnych i stowarzyszonych. Zarobki założyciela krakowskiej grupy okazały się jednak niższe niż w 2017 r. (13,6 mln zł).

W firmach dystrybucyjnych notowanych na warszawskiej giełdzie najwięcej zarobił prezes AB Andrzej Przybyło – niecałe 2,2 mln zł w roku obrotowym 2018/2019. To podobna kwota jak rok wcześniej.

Wśród przewodniczących rad nadzorczych spółek IT najwyższe wynagrodzenie w 2018 r. otrzymał Janusz Papaj w Compie – 2,07 mln zł.

 

Wynagrodzenia prezesów zarządów wybranych spółek giełdowych

 

Prezes Spółka Wynagrodzenie za rok 2018 (tys. zł brutto) Wynagrodzenie za rok 2017 (tys. zł brutto)
Andrzej Przybyło AB 2163* 2157*
Piotr Bieliński Action 428 447
Adam Góral Asseco Poland 1900 1500
Janusz Filipiak Comarch 12 354 13 590
Robert Tomaszewski Comp 2013 698 (od 30.06.2017)
Wojciech Buczkowski Komputronik 235** 230**
Tadeusz Kurek NTT System 208 216

 

*Wynagrodzenie za rok obrotowy 2018/2019 (zakończony 30 czerwca 2019 r.) oraz 2017/2018 (zakończony 30 czerwca 2018 r.).

**Wynagrodzenie za rok obrachunkowy 2018 (zakończony 31 marca 2019 r.) oraz 2017 (zakończony 31 marca 2018 r.).

Źródło: sprawozdania finansowe spółek, zestawienie: crn.pl