Mediany wynagrodzeń specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa wynoszą od 75 tys. do 100 tys. dol. rocznie (ok. 290 – 385 tys. zł)  – według badania przeprowadzonego przez Exabeam. Oznacza to, że przeciętne zarobki utrzymały się na podobnym poziomie co w ub.r.

Jednak największa grupa – 22 proc. – otrzymuje mniej niż 50 tys. dol. W ub.r. był to przedział 50 – 75 tys. dol. (25 proc. w ub.r., ale 16 proc. w b.r.). Większy udział najniższych stawek może wynikać ze wzrostu liczby ankietowanych fachowców odpowiedzialnych głównie za audyt i zgodność. W przedziale od 100 do 125 tys. dol. zarabia 16 proc., a 125 – 150 tys. dol. – 12 proc. pytanych. Wyższe stawki niż 150 tys. dol. otrzymuje 15 proc.

Ponad połowa – 53 proc. respondentów – deklaruje zadowolenie ze swojego wynagrodzenia. Co ciekawe, to dużo więcej niż w ub.r. (35 proc.) mimo że przeciętne płace są podobne w tym roku.

Fachowcy od bezpieczeństwa cyfrowego najlepiej zarabiają w USA, w Azji i na Środkowym Wschodzie. Jeśli chodzi o branże, to na szczycie listy płac jest sektor produkcyjny i energetyczny.

Jednak sporo fachowców (40 proc.) aktywnie szuka nowej pracy. Ponad połowa (51 proc.) jako powody wskazała kiepskie wynagrodzenie i niewystarczające wsparcie kierownictwa wyższego szczebla.

Przybywa niezadowolonych

Spada poziom satysfakcji z pracy fachowców od bezpieczeństwa – otóż 71 proc. twierdzi, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze swojej pracy i obowiązków. To sporo, ale w ub.r. takich odpowiedzi udzieliło 83 proc.

Uczestnicy badania zmagają się z wypaleniem i zmęczeniem – 62 proc. przyznaje, że ich praca jest stresująca lub bardzo stresująca, a 44 proc. uważa, że nie osiąga równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Preferują prace ręczne

Okazuje się, że tylko 16 proc. pytanych korzysta z automatyzacji. Aż 41 proc. nie zamierza po nią sięgać, mimo że 80 proc. uważa, że ułatwia ona pracę i poprawia bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o narzędzia, z których regularnie korzystają specjaliści SOC, SIEM i firewalle wymieniano jako najpopularniejsze. Listę uzupełniały WHOIS, NSLOOKUP, zabezpieczenia poczty e-mail, systemy zapobiegania włamaniom i +NGF.

Dane pochodzą z raportu "Exabeam 2019 Cybersecurity Professionals Salary, Skills and Stress Survey". W badaniu wzięło udział 479 specjalistów ds. bezpieczeństwa z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Indii, Australii i Holandii.