Wynagrodzenia pracowników polskiego gamedevu wahają się od 15 tys. zł netto na stanowiskach dyrektorskich, do 3,7 tys. zł netto w przypadku juniorów – według raportu „Kondycja polskiej branży gier 2020”. Dane oparto na informacjach o wynagrodzeniach prawie 2 tys. osób.

Lepiej płacą w dużych firmach

Najwyższe stawki w porównaniu ze średnimi wynagrodzeniem w innych specjalizacjach, otrzymują specjaliści z obszaru production (+35 proc.) i programming (+19 proc.).

W firmach zatrudniających ponad 50 osób płace są z reguły wyższe niż w mniejszych studiach, ale róźnica ta jest wyraźna w przypadku kadry kierowniczej.

Źródło: raport „Kondycja polskiej branży gier 2020”, wydany przez Krakowski Park Technologiczny.

Różnice między wynagrodzeniami pracowników firm z Warszawy, a pozostałych miast są zauważalne tylko na najwyższych stanowiskach. Na innych poziomach zatrudnienia stawki są porównywalne z tymi stolicy a nawet wyższe. Np. dla dyrektorów różnica w średnim wynagrodzeniu netto sięga 8 proc. na korzyść Warszawy, a dla starszych specjalistów – 5 proc. Jednak juniorzy mogą liczyć na wyższe płace poza stolicą.

W woj. mazowieckim jest natomiast najwięcej firm z branży (30 proc. wszystkich). Dominują studia zatrudniające do 9 osób. Tworzą przede wszystkim gry na PC – na komputery opracowywane jest 84 proc. gier powstających w Polsce.

Tworzenie gier w Polsce jest w dalszym ciągu domeną młodszych osób. Niemal 50 proc. pracowników gamedevu nie przekroczyło 30 roku życia. Przeważają mężczyźni. Według danych z „Kondycji polskiej branży gier 2020” jedna czwarta obsady krajowych studiów to kobiety.