Firmy z wysokim poziomem wiedzy w zakresie generatywnej AI częściej deklarują, że wdrożenie przyniosło im duże korzyści w rozwoju produktów i usług oraz w innowacyjności – wynika z raportu Deloitte.

Jednak tylko 5 proc. z badanych firm zadeklarowało wysoki poziom kompetencji w obszarze AI, podczas gdy blisko połowa – średni. Pytano niemal 2 tys. liderów biznesowych i IT z firm na całym świecie.

Jak stwierdza raport, do osiągnięcia wartości z AI kluczowe jest poszerzanie liczby jej użytkowników w organizacji. Co drugi podmiot deklarujący wysoką wiedzę z AI udostępnia narzędzia bazujące na generatywnej AI blisko połowie pracowników. Wśród przedsiębiorstw mniej zaawansowanych jest to tylko 8 proc.

Co trzeba zmienić u pracowników

Wprowadzanie AI na szerszą skalę wymaga więc od firm zmiany sposobu zarządzania talentami. W ciągu najbliższych 12 miesięcy modyfikacje w tym obszarze zapowiada 44 proc. badanych podmiotów.

Przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na zmianę procesów biznesowych na takie, które uwzględniają wsparcie generatywnej AI (48 proc.), ponadto na upskilling i reskilling zespołów (47 proc.) i rozwój umiejętności pracowników w celu lepszego wykorzystania generatywnych narzędzi (35 proc.). Jednocześnie 36 proc. monitoruje poziom zaufania i zaangażowania pracowników, co ma ułatwić wdrożenie AI na szerszą skalę.

Gdzie leży problem

Większość organizacji przyznaje, że wciąż znajduje się we wczesnych etapach dostosowywania swoich strategii kadrowych i HR w związku z wdrażaniem rozwiązań z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji.

Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, jak zwiększyć adopcję AI wśród pracowników i wesprzeć ich w wykorzystaniu możliwości tej technologii do bardziej efektywnego wykonywania swojej pracy.

Jakie są korzyści z AI w firmach

Najczęściej oczekiwany jest wzrost produktywności i efektywności. Korzyści w tym obszarze odnotowało już co czwarte badane przedsiębiorstwo (27 proc.) i 70 proc. organizacji najbardziej zaawansowanych w adopcji AI.


Dane zawiera raport „Deloitte’s State of Generative AI in the Enterprise”.