Samsung wyraźnie poprawił się w III kw. br. – według wstępnych danych zysk operacyjny był wyższy o 58 proc. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, osiągając sumę ok. 10,6 mld dol. Taki wynik osiągnięto przy sprzedaży większej o 6,5 proc. r/r (ok. 58,9 mld dol.).

Wynik jest zgodny z prognozą firmy i znacznie lepszy niż w II kw. br., gdy obroty spadły o ok. 6 proc., do ok. 44,3 mld dol., a zysk operacyjny wzrósł o 23 proc. (do ok. 7 mld dol.).

Samsung nie podał, co złożyło się na większy zysk. Prawdopodobnie pomogły mu restrykcje wobec Huawei, który zamawiał więcej pamięci i półprzewodników, by zdążyć przed wprowadzeniem sankcji na te produkty (15 września br.). W IV kw. br. prawdopodobnie koreańska firma straci tego dużego kontrahenta, o ile USA nie zezwolą na kontynuowanie handlu z Huawei. Samsung wstrzymał już dostawy pamięci, jak i ekranów dla chińskiej korporacji.

Trudna sytuacja chińskiego koncernu przypuszczalnie pomogła także Samsungowi poprawić wynik na sprzedaży smartfonów.

Ostateczny bilans III kw. br. będzie znany w końcu października br.