Osiem schematów działań, jakie mogą prowadzić do tego, że przedsiębiorca czy osoba fizyczna nie zapłaci odpowiedniego – zdaniem ministerstwa – podatku, ustalono na potrzeby nowelizacji ordynacji podatkowej. Trwają prace nad jej projektem. Resort chce, by podatnicy, którzy zastosują kwestionowane metody, płacili 30 proc. kwoty, którą zdaniem skarbówki zaoszczędzili, uciekając się do wymienionych metod.

Nowelizacja ma ograniczyć możliwość korzystniejszych z punktu widzenia podatnika rozliczeń, przynajmniej w niektórych przypadkach. Według DGP resort za kluczową uznaje zasadę, że należy opodatkować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a nie konstrukcje prawne, w których zdarzenia te znajdują swój wyraz. Wśród 8 przykładów unikania należnego podatku ministerstwo wymienia m.in. stosowanie przepisów dwóch lub więcej państw do określenia danej kategorii dochodów, korzystanie z rajów podatkowych i instrumentów dłużnych.

Ze sposobami wskazanymi przez resort można zapoznać się tutaj.