Od 1 września Małgorzata Kasperska pełni funkcję dyrektora działu IT Division w Schneider Electric Polska. Na nowym stanowisku odpowiada za wzmocnienie działu sprzedaży, utrzymanie wiodącej pozycji marek Schneider Electric na rynku oraz ściślejszą współpracę z partnerami.

– Chcę przede wszystkim skupić się na wzmocnieniu sprzedaży działu IT Division. Przykładam dużą wagę do zarządzania sprzedażą. Jestem zwolennikiem silnej, kompetentnej struktury serwisowej, jako elementu przewagi konkurencyjnej – mówi nowa szefowa IT Division w Schneider Electric.
 
Małgorzata Kasperska przez ostatnich 15 lat (od 2002 r.) zarządzała Emerson Network Power (obecnie Vertiv) – najpierw w Polsce, później również w krajach bałtyckich. Dwa ubiegłe lata kierowała regionem całej Europy Centralnej, obejmującym dwadzieścia cztery kraje – od Polski po Izrael.

W swojej dotychczasowej karierze zarządzała już kilkoma przedsiębiorstwami – w latach 2000 – 2002 była dyrektorem generalnym Liebert Hiross w Polsce. W 1996 r. stanęła na czele Tour & Andersson Hydronics, polskiej spółki należącej do producenta systemów hydraulicznego równoważenia przepływów i ciśnień w instalacjach c.o., c.w.u., wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Małgorzata Kasperska jest absolwentką Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej,