Marek Głazowski wszedł do zarządu KBJ. W spółce jest od 9 miesięcy, a wcześniej przez 15 lat był związany z SAP-em. W ostatnich 5 latach pełnił rolę dyrektora operacyjnego, nadzorował pracę zespołu sprzedaży do klientów kluczowych.  Odpowiadał w SAP za współpracę z sektorem produkcji, przemysłem stalowym i wydobywczym, energetycznym, a przez 7 lat z sektorem publicznym.

Jego zadaniem w zarządzie KBJ jest zarządzanie i nadzór nad procesami sprzedaży, zarządzanie popytem oraz budowa zespołu eksperckiego wspierającego sprzedaż.

Marek Głazowski ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku bankowość i finanse. Ma również dyplom MBA Uniwersytetu Sztokholmskiego.