Aneta Bartnicka z dniem 11 czerwca br. została szefową polskiego oddziału Dimension Data. Wcześniej przez 7 lat była już związana z międzynarodowym integratorem, pełniąc funkcję dyrektora finansowego, a od 2017 r. była także prokurentem. Ostatnio przez blisko rok, do maja br., pełniła funkcję wiceprezesa zarządu S4E. Odpowiadała za finanse VAD-a z grupy ABC Data.  

Z funkcji szefa Dimension Data zrezygnował po 27 latach Marek Kobielski (do 2014 r. kierował lokalnym oddziałem NextiraOne, przejętym przez Dimension Data).

Zmiana nastąpiła tuż przed planowaną integracją w ramach japońskiej NTT Group, do której należy Dimension Data. Jej częścią będzie rebranding.

Aneta Bartnicka zamierza zapewnić rozwój firmy w Polsce. Zapowiada dalszą realizację projektów i działania w celu pozyskiwania nowych klientów.

Nowa prezes Dimension Data ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych. W latach 2004 – 2011 była związana z NextiraOne, jako szefowa zespołu sprawozdawczości i analiz, a od 1999 r. do 2004 r. z Alcatel e-Business Distribution. Jest absolwentką SGH w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków.