Dyrektorem handlowym Molex Premise Networks został Artur Godlewski. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Od ponad 9 lat jest związany z branżą telekomunikacyjną. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora handlowego w Reichle & De-Massari.