Z dniem 1 grudnia br. Dominik Kopera objął stanowisko zastępcy dyrektora NASK PIB ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Poprzednio, od kwietnia 2021 r., w Orange Polska nadzorował projekty budowy sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Nowy zastępca dyrektora NASK od początku kariery zawodowej był związany z funduszami europejskimi. Pracował w instytucji audytowej i zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Od 2010 do 2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiadał za projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej i kwestie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Uczestniczył w tworzeniu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od 2013 r. do marca 2021 r. pracował w departamencie telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji (następnie KPRM), gdzie m.in. brał udział w tworzeniu OSE. Zajmował się również tworzeniem otoczenia prawnego dla inwestycji telekomunikacyjnych.

Wojciech Pawlak, dyrektor NASK, podkreśla, że dalszy rozwój projektu OSE ma kluczowe znaczenie dla instytutu i liczy na doświadczenie Dominika Kopery.

.