1 czerwca br. warszawska spółka cywilna Inter-Es zmieniła formę prawną i została włączona w strukturę organizacyjną wrocławskiej spółki Inter-Es S.A. Celem tej operacji było ujednolicenie oferty obydwu oddziałów, jak również zcentralizowanie niektórych procesów decyzyjnych.