19 marca powstała nowa spółka Optimusa – XTRADE S.A. Spółka będzie prowadzić działalność związaną z przedsięwzięciem B2B wspólnie z Commerce One Inc. i BRE Bank Przedmiotem działalności powołanej Spółki będzie utworzenie, lokalizacja, obsługa i utrzymanie globalnej platformy handlu elektronicznego. Do tego celu wykorzystywane będą rozwiązania firmy Commerce One.
Kapitał zakładowy XTRADE wynosi 27 342 000 zł i dzieli się na 6 835 500 akcji, których wartość nominalna wynosi 4 złote. Optimus posiada 100 proc. kapitału zakładowego XTRADE. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. XTRADE mieści się w Warszawie, przy ulicy Wynalazek 4.