Oba modele drukują do 51 str. na minutę w kolorze oraz w czerni. Wydruk pierwszej strony następuje w czasie do 5 sek. Urządzenie ma funkcję automatycznego druku dwustronnego oraz N-up, która pozwala użytkownikom na wydruk wielu stron pliku na jednym arkuszu. Pojemność podajników na papier można rozbudować do 2,2 tys. arkuszy w ColorQube 8880 (standardowo mieszczą 625 kartek).

Maszyny wyposażono w rozwiązanie o nazwie Intelligent Ready, które zapamiętuje sposób użytkowania urządzenia przez pracowników i przechodzi do trybu energooszczędnego, gdy korzystanie z drukarki jest mało prawdopodobne. Jak zapewnia Xerox  dzięki temu zużycie energii w całym okresie eksploatacji jest do 30 proc. niższe od standardowego.

Ceny brutto: ColorQube 8580ADN – 3792 zł, ColorQube 8880ADN – 7507 zł. Gwarancja: 2 lata onsite.