W 2021 r. x-kom wypracował sprzedaż wyższą o ponad 360 mln zł (14,6 proc.) niż w 2020 r., osiągając ponad 2,8 mld zł przychodów. Koszty działalności operacyjnej urosły natomiast o blisko 400 mln zł (16,8 proc.), sięgając 2,76 mld zł.

Przy spadku zysku na sprzedaży marża skurczyła się z 4,7 proc. do 2,8 proc. Zysk netto (84,9 mln zł) był natomiast wyższy o ponad 4 proc. niż rok wcześniej, do czego przyczyniły się m.in. wyższe przychody finansowe.

24 proc. więcej na wynagrodzenia

Wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 24 proc. w 2021 r., do 87,8 mln zł (nie licząc ZUS-u, a z ubezpieczeniami społecznymi wyniosły blisko 106 mln zł). Na koniec 2021 r. x-kom zatrudniał 1285 osób.

Wybrane dane finansowe x-kom za 2021 rok

„Pomimo stale rosnącej presji konkurencyjnej oraz wyzwań związanych z lockdown’ami spowodowanymi epidemią, w roku 2021 spółka zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży oraz istotną poprawę efektywności kosztowej, co sytuuje ją wśród liderów podmiotów sektora handlu detalicznego dla branży IT oraz pozwala ze spokojem planować dalszą jej ekspansję” – stwierdza zarząd w sprawozdaniu finansowym.

Jak informuje, w ub.r. kontynuowano projekty z 2019 r. w dziedzinie badań i rozwoju, obejmujące aplikację mobilną i New Web.

Wśród celów wymieniono m.in. optymalizację kosztów i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku polskim i za granicą.

Wojna i pandemia nie zaszkodzą spółce

Jak podaje zarząd, pandemia i wojna w Ukrainie nie spowodowały przerwania łańcucha dostaw na rynku, na którym działa x-kom. Należności spływają terminowo, spółka na bieżąco reguluje zobowiązania. Zarząd nie przewiduje ponadto negatywnego wpływu wojny w Ukrainie i pandemii na wyniki finansowe i funkcjonowanie detalisty w przyszłości.