Polska wciąż pozostaje jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów Unii Europejskiej. Aż 3,8 mln osób w ogóle nie korzysta z internetu (nie może lub nie chce). Problemem jest też prędkość łączy – 92 proc. osób uważa, że najlepsze możliwości daje łącze światłowodowe, ale tylko co trzeci z ankietowanych z takiego korzysta – według badania agencji Yotta na zlecenie Fiberhost. Barierą utrudniającą proces włączenia cyfrowego pozostają przede wszystkim koszty.

Z kolei według Federacji Konsumentów dostęp do internetu ma 92 proc. gospodarstw domowych. Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika natomiast, że rośnie odsetek gospodarstw, które mają dostęp do łączy o wysokiej przepustowości. W 2020 r. było to 59 proc. Polaków, w 2021 r. już 67 proc. Co czwarty ankietowany korzystał w 2021 r. z łączy mobilnych.

Sporo ponad 3 mln Polaków w ogóle nie korzysta z internetu

W gronie wykluczonych cyfrowo największą grupę, bo liczącą aż 3,6 mln osób, stanowią ludzie w wieku 45–74 lat. W sumie aż 15 proc. Polaków nigdy nie korzystało z internetu. To piąty najgorszy wynik w Unii Europejskiej.

Liczba osób, które korzystają z szybkiego, stabilnego internetu światłowodowego to 61 proc. Jednak z tej grupy aż 43 proc. z tego nie korzysta – według badania dla Fiberhost. Tym niemniej aż 92 proc. osób uważa światłowód za najlepsze łącze, a 96 proc. osób posiadających światłowód krócej niż dwa lata jest natomiast zadowolonych z poprawy prędkości internetu.

Ogromne koszty i ryzyko zahamowania rozwoju infrastruktury

„Koszty walki z wykluczeniem cyfrowym są ogromne. Koszt budowy infrastruktury światłowodowej w miejscu, które było do tej pory wykluczone, versus koszt budowy w miastach jest pięciokrotnie wyższy” – informuje Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost.

„Istnieje ryzyko, że sytuacja, w której się znajdujemy teraz, czyli wzrost kosztów energii, materiałów, wynagrodzeń, może mocno przystopować dalszy rozwój infrastruktury, budowę szybkiej infrastruktury światłowodowej. Musimy mówić też o urealnieniu cen naszych usług, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ponosić straty, a inwestować nadal chcemy” – komentuje Marta Wojciechowska.

Źródło: Newseria Innowacje