Lucent Technologies i IBM podpisazą umowę o współpracy, na mocy której IBM będzie oferował produkty i usługi Lucenta. Oferta skierowana będzie do klientów biznesowych i dostawców usług telekomunikacyjnych działu IBM Global Services. IBM zapewni produkty w dziedzinie e-biznesu, infrastruktury e-biznesu i systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Lucent dostarczy rozwiązania i produkty do budowy sieci danych, transmisji optycznej i bezprzewodowej:
– rozwiązania wirtualnych sieci prywatnych VPN;
– rozwiązania przekazu mowy VoIP (Voice over IP);
– systemy bezprzewodowych sieci optycznych wykorzystujących technologię OptiStar Lucenta;
– rozwiązania dystrybucji i dostarczania treści internetowych, w tym bufory internetowe (Web Cache), bramy WWW, systemy nawigacyjne i przełączniki, systemy zarządzania sieciami dostarczania treści, systemy świadczenia usług dostarczania i transportu treści;
– systemy zarządzania siecią.