W 2020 r. 14 proc. ofert pracy na Pracuj.pl było skierowanych do specjalistów IT. Oznacza to ok. 76 tys. poszukiwanych specjalistów w ciągu całego roku.

Fachowcy IT tak jak w 2019 r. (15 proc. ofert) są na trzecim miejscu w rankingu najbardziej pożądanych pracowników.

Wyżej zarówno w 2019 r. jak i 2020 r. uplasowały się handel i sprzedaż (33 proc. ogłoszeń w 2020 r.) oraz obsługa klienta (18 proc.).

Mniej doświadczeni nie mają lekko

O ile poziom zapotrzebowania na pracowników IT był podobny jak przed pandemią, to zmieniają się wymagania pracodawców.

„Zarówno specjaliści IT, jak i kandydaci mierzyli się z rosnącym zapotrzebowaniem na ekspertów z paroletnim doświadczeniem, przy jednoczesnym spadku zainteresowania kandydatami na poziomie juniorskim. Próg wejścia do branży IT był więc trudniejszy niż wcześniej, co stanowiło wzmocnienie trendów, których stopniowy wzrost obserwowano jeszcze przed pandemią” – stwierdza raport Pracuj.pl.

Jednocześnie działania rekruterom ułatwiał fakt, że specjaliści IT już na początku pandemii byli oswojeni z rekrutacjami zdalnymi.

W sumie pod koniec grudnia udział tego typu ogłoszeń oscylował na granicy 30 proc. (dla wszystkich branż) wobec 50 proc w maju.

W listopadzie 7 proc. ofert dotyczyło pracy zdalnej – wydaje się niewiele, ale to 3 razy więcej niż przed rokiem.

Branża IT rekrutuje

Sektor IT był również w czołówce branż, które najczęściej rekrutowały w 2020 r. Otóż 7 proc. ofert (ok. 38 tys. w całym roku) pochodziło od firm IT.

Daje to sektorowi informatycznemu 4 miejsce w rankingu, po bankowości i finansach (11 proc.), sprzedaży B2C oraz detalicznej (9 proc.), produkcji FMCG (9 proc.), oraz obok sprzedaży hurtowej (7 proc.).

Częściej gotowi na zmianę

Jak podają analitycy Pracuj.pl, na portalu między styczniem i grudniem 2020 zamieszczono 542,6 tys. ofert pracy. Aktywność pracodawców okazała się niższa niż w 2019 i 2018 r.

Więcej ofert było w drugim półroczu 2020, podczas gdy w 2019 r. – w pierwszym.

Według raportu „Pół roku nowej normalności” we wrześniu 2020 r. aż 83 proc. respondentów portalu było otwartych na zmianę pracy, jeśli dostaną ciekawą ofertę. To o 6 proc. więcej, niż w kwietniu ub.r., czyli na początku pandemii koronawirusa.

Stabilna pozycja firmy kusi coraz bardziej

Pracowników do przejścia do innej firmy najbardziej przekonało wyższe wynagrodzenie (69 proc.). Znaczenie tego czynnika jednak zmniejszyło się w porównaniu z czasami sprzed Covid-19. Dla poszukujących pracy znacznie istotniejsza niż kiedyś jest stabilna pozycja firmy (51 proc. odpowiedzi w 2020 r. wobec 41 proc. w 2019 r.).