Marinera Invest, która kwietniu ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronika, podniosła cenę w ofercie do 7,18 zł za szt. z 6,50 zł – tyle proponowała ponad 2 miesiące temu. Według opinii sporządzonej przez Deloitte i zatwierdzonej przez zarząd Komputronika była to tzw. cena godziwa.

Celem wezwania, uzgodnionego z głównymi udziałowcami Komputronika – WB iTotal (spółka kontrolowana przez Wojciecha Buczkowskiego) oraz EKB (kontrolowana przez Krzysztofa i Ewę Buczkowskich) jest skup 46,03 proc. akcji spółki (ponad 4,5 mln szt.) i wycofanie Komputronika z giełdy. Biorąc pod uwagę nową ofertę cenową Marinery, wartość wykupu 46,03 proc. akcji to blisko 32,37 mln zł. Aby wezwanie zakończyło się sukcesem, większościowi udziałowcy muszą osiągnąć w sumie 90 proc. udziałów. Wówczas nastąpi przymusowy wykup reszty papierów. Zapisy chętnych na sprzedaż akcji objętych wezwaniem potrwają do 7 lipca. Wkrótce potem okaże się, czy konieczny limit został osiągnięty.