Ministerstwo Finansów ogłosiło uruchomienie internetowego e-Urzędu Skarbowego (e-US) na podatki.gov.pl. Pierwszy pakiet usług będzie dostępny od 1 lutego 2021 r. Serwis będzie budowany etapami do września 2022 r.

Z e-US obecnie mogą korzystać podatnicy, płatnicy, pełnomocnicy, komornicy i notariusze. Będą dodawane kolejne grupy.

Wartość przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE w ramach programu Polska Cyfrowa to ok. 86 mln zł.

Bez e-podpisu
E-Urząd Skarbowy scala dane z różnych systemów KAS. Do załatwienia spraw online nie jest potrzebny podpis elektroniczny. Dostęp do serwisu będzie możliwy z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.

Urząd ma zapewnić dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach, a także elektroniczne płatności online. Będzie można zapłacić podatek bezpośrednio w cyfrowym urzędzie.

Użytkownik będzie miał dostęp do dotyczących go informacji i usług, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.

Jakie usługi na początek:
Od 1 lutego br. e-Urząd Skarbowy udostępnia:
• Dostęp do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania)
• Integrację z usługą Twój e-PIT
• Informację o nałożonych mandatach
• Dostęp do aplikacji e-mikrofirma
• Możliwość płatności online przez osoby fizyczne PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów. W serwisie będzie dostępna historia płatności.
• Możliwość złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań). Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.

Usługi planowane w kolejnych etapach:
• e-zaświadczenia
• integracja z serwisem e-TOLL
• usługi dla notariuszy i komorników sądowych
• usługi dotyczące m.in. składania wniosków i udostępniania informacji o stanie spraw.

Więcej informacji na stronie e-Urzędu Skarbowego.

Animacja e-Urzędu Skarbowego.