W drugim półroczu 2021 r. jedna piąta spośród 440 tys. wszystkich ofert na Pracuj.pl była skierowana do specjalistów IT. Rok wcześniej było to 15 proc.

Tym samym po raz pierwszy w historii w zestawieniu najbardziej poszukiwanych pracowników ludzie IT znaleźli się na drugim miejscu, za handlem i sprzedażą.  

Główną zmianą, która zaszła w wyniku pandemii, było zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów mid- i senior, oraz mniejsza liczba ofert na stanowiska juniorskie.

Fachowcy od software’u w cenie

Spośród specjalizacji, w których różnorodne kompetencje cyfrowe mają rosnące znaczenie, najbardziej poszukiwane okazały się: rozwój oprogramowania, administracja IT, marketing/reklama/grafika, internet/e-commerce oraz badania i rozwój. Łączny udział ogłoszeń kierowanych do specjalistów w tych obszarach na Pracuj.pl wyniósł w I półroczu 2021 aż 32 proc.  

Według badania Pracuj.pl Polacy są świadomi dużej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy – ich rosnące znaczenie dostrzega 66 proc. respondentów. Jednocześnie 2 na 3 pracowników oceniało pozytywnie posiadane zawodowe kompetencje cyfrowe – czyli zdolność do sprawnego wykorzystywania technologii, w tym urządzeń, internetu i oprogramowania w codziennej pracy. Te wyniki nie do końca zgadzają się z analizami Komisji Europejskiej, stawiającymi pod tym względem Polskę dopiero na 22. miejscu w rankingu państw Unii Europejskiej.

IT rekrutuje na potęgę

Także wśród branż, które najczęściej poszukiwały specjalistów I półroczu 2021, sektor IT wskoczył na drugie miejsce.  

Firmy z branży zamieściły 9,5 proc. wszystkich ofert na Pracuj.pl (co oznacza ponad 40 tys. anonsów w ciągu 6 miesięcy).

Największa liczba ofert pochodziła z sektora bankowości i finansów.

Liczba wszystkich ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl w I półroczu 2021 wyniosła 440 608 – to aż o 45 proc. więcej niż w II półroczu 2020. 

Kandydaci IT mało aktywni

Mimo że firmy chcą coraz więcej fachowców IT, ci nie palą się do odpowiadania na ofery. Zabrakło ich w pierwszej dziesiątce fachowców, którzy najczęściej wybierali pole „aplikuj”. Najbardziej aktywni okazali się kandydaci z sektorów szczególnie dotkniętych pandemią, takich jak administracja biurowa, call center, obsługa klienta czy sprzedaż.

Potrzeba fachowców, więc szukają HR-owców

Z danych Pracuj.pl wynika, że w czasie pandemii gwałtownie wzrósł popyt na ekspertów ds. HR. Skierowano do nich aż o 87 proc. ofert więcej niż w II półroczu ub.r. To dodatkowy dowód rosnących potrzeb firm w zakresie zarządzania kadrami i ich rekrutacji.

Niewiele mniejsze wzrosty w stosunku do poprzedniego półrocza dotyczyły marketingu (70 proc.), na co wpływ miał wzrost zapotrzebowania firm na działania z obszaru digital marketingu, dynamicznie rozwijające się w czasach pandemii.  

Chcą zdalnie

Pod koniec I półrocza 2021 już więcej niż co dziesiąta oferta na portalu dotyczyła pracy zdalnej. To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej i blisko trzykrotnie wyższy niż przed pandemią.

Tagi „rekrutacja zdalna” miało co trzecie ogłoszenie. To wynik zbliżony do grudnia 2020 r. Stąd przypuszczenie, że rekrutacje zdalne pozostaną częste niezależnie od sytuacji epidemiologicznej.