Polskie oddziały Oracle i Compaq Computer zawarły porozumienie o współpracy w zakresie oprogramowania Oracle E-Business Suite. Współpraca obejmie marketing, sprzedaż, instalacje, wdrożenia i uzupełnienia pakietu oparte na sprzęcie Compaqa. Umowa została podpisana na 2 lata.
Równocześnie firmy poinformowały, że współpracują nad udoskonalaniem technologii klastrowych. Celem współpracy jest dostarczanie konfiguracji komputerowych klastrów na bazie serwerów Compaq TruCluster Server z oprogramowaniem Oracle9i Real Application Clusters.