Przychody NTT System za czwarty kwartał 2008 r. wyniosły 185,4 mln zł, zaś zysk na sprzedaży – blisko 9,5 mln zł. Z kolei zysk operacyjny – 8,8 mln zł.