W porównaniu z 2014 r. zysk przypadający na akcję NTT System zwiększył się niemal dwukrotnie – z 0,24 zł do 0,42 zł. Rentowność wyniku netto wzrosła z 0,45 proc. do 0,78 proc.

Do ogólnego wyniku grupy znacząco przyczyniła się jedna ze spółek zależnych – NTT Technology z przychodem na poziomie 50 mln zł.

Jednak również NTT System S.A. może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. Przy nieco mniejszych przychodach, które wyniosły w 2015 r. 679,3 mln zł (rok wcześniej 725,6 mln), Spółka wygenerowała zysk przed opodatkowaniem 5,7 mln zł (w 2014 r. – 4,8 mln zł) oraz zysk netto w wysokości 4,9 mln zł, czyli o 68 proc. więcej, niż przed rokiem (2,9 mln zł).

Zmniejszył się eksport. W 2015 r. sprzedaż krajowa miała 83 proc. udziału w obrotach NTT (606,7 mln zł) wobec 76 proc. w 2014 r.

– Osiągnięte przez nas wyniki wiążą się z ukierunkowaniem naszej oferty na jak najlepsze spełnienie oczekiwań klientów, a jednocześnie na wzrost rentowności i trzymania kosztów pod kontrolą – wyjaśnia Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

W 2015 r. wzrost w NTT System wygenerowała sprzedaż w segmencie dystrybucji komputerów, notebooków i tabletów. Sprzedaż wzrosła z 339,2 mln zł do 420,4 mln zł, czyli o 24 proc. Dystrybucja komponentów, akcesoriów i elektroniki użytkowej przyniosła w zeszłym roku przychód w wysokości 210,9 mln zł wobec 255,8 mln zł w 2014 r. Spadły również przychody ze sprzedaży oprogramowania, a także świadczenia usług (odpowiednio: 11,7 mln zł w 2015 r. w porównaniu z 13,4 mln zł w 2014 r. i 7,2 mln zł w 2015 r. w porównaniu z 9,2 mln zł w 2014 r.).

Sprzedaż produktów własnej marki NTT i przetworzonych spadła o 25 proc. ze 107,9 mln zł w 2014 r. do 80,8 mln zł w 2015 r. Zmniejszanie udziału własnych marek w obrocie to widoczne od dłuższego czasu zjawisko w biznesie NTT. W całym 2015 r. sprzedaż produktów pod brandem NTT wygenerowała 11,1 proc. przychodów grupy wobec 14,9 proc. w 2014 r.

– W 2015 r. wygenerowaliśmy bardzo duży wzrost przychodów w segmencie sprzedaży sprzętu komputerowego, co potwierdza, że udział tej grupy produktowej w naszej ofercie systematycznie zyskuje na znaczeniu – mówi Krzysztof Porębski, wiceprezes NTT System.