InfoVide przedstawił wyniki finansowe za 2000 r. Przychody wyniosły – 38,4 mln zł (33 mln pochodziły ze sprzedaży usług konsultingowych i szkoleń), zysk netto – 3,7 mln zł. Plany na ten rok zakładają wzrost przychodów o 22,3 proc. (do 47 mln zł i zysko netto o 28,8 proc. (do 4,7 mln. zł).