Citrix Systems ogłosił wyniki finansowe za drugi kwartał 2001. Przychody netto spółki wyniosły 147,3 mln dol., czyli o 38,8 proc. więcej do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Przychody netto osiągnięte w drugim kwartale br. są o 10,9 proc. wyższe niż wypracowane w pierwszym kwartale 2001 roku.
Zysk netto Citriksa w drugim kwartale 2001 roku wyniósł 22,9 mln dol. W analogicznym okresie roku 2000 spółka wypracowała 15 mln dol. zysku netto.
Z kolei w pierwszym półroczu 2001 roku przychody netto spółki wyniosły 280,1 mln dol., o 19,9 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2000 roku, kiedy sięgnęły 233,6 mln dol. Zysk netto spółki w pierwszym półroczu br. wyniósł 51,8 mln dol. Natomiast w pierwszym półroczu 2000 roku zysk netto firmy wyniósł 53,5 mln dol.

Citrix Systems
www.citrix.de