Z dniem 18 listopada rezygnacje z rady dyrektorów Play Communications złożyło 6 osób, łącznie z przewodniczącym, którym był Graham McInroy.

Jednocześnie powołano dyrektorów, którzy będą pełnić swoje funkcje do czasu kolejnego walnego zgromadzenia. Do ścisłego kierownictwa Play dołączyli liderzy francuskiej grupy iliad, która przejmie 100 proc. udziałów w Play za blisko 10 mld zł, zgodnie z zawartą we wrześniu br. umową. Wymiana w radzie dyrektorów jest związana z transakcjami objęcia przez iliad ponad 40 proc. udziałów w Play.

Są to Camille Perrin, dyrektor ds. marketingu grupy Iliad, Nicolas Jaeger – dyrektor finansowy grupy i Shahrzad Sharvan, szef działu prawnego. Są to osoby określane jako dyrektorzy klasy B.

Lider grupy iliad w radzie dyrektorów Play

Do kierownictwa Play wszedł również (jako dyrektor klasy C) Thomas Reynaud, dyrektor generalny grupy iliad. Jest związany z korporacją od 2007 r. Początkowo pełnił funkcję szefa ds. rozwoju działalności, w 2008 r. został dyrektorem finansowym, a w 2010 r. starszym wiceprezesem. Od maja 2018 r. jest dyrektorem generalnym grupy.

Thomas Reynaud rozpoczął karierę w Nowym Jorku w 1997 r. Był m.in. dyrektorem zarządzającym ds. sektora telekomunikacji i mediów w Société Générale.

Kolejne osoby w radzie dyrektorów Play to Nicolas Thomas, dyrektor operacyjny i członek zarządu iliad Italia oraz Maxime Lombardini, wiceprzewodniczący rady dyrektorów iliad.