Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, minister Krzysztof Gawkowski rekomenduje, by nie stosować systemów SmodBIP i MegaBIP jako platform Biuletynu Informacji Publicznej. Obowiązek dotyczy podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Jak wyjaśnia, w wymienionych systemach wykryto krytyczne podatności. Konsultacje pełnomocnika z CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV potwierdziły możliwość wystąpienia incydentu krytycznego w przypadku niezastosowania się do rekomendacji.

Pełnomocnik zaleca wykorzystanie systemów BIP, udostępnianych przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Wcześniej na stronie SmodBIP poinformowano, że pogramy Smod nie będą rozwijane ani wspierane, twierdząc przy tym, że SmodBIP długo był jedynym dostępnym programem do BIP, który spełniał wszystkie wymogi prawa oraz że zgłoszono ponad 1200 wdrożeń tych programów.